ERASMUS+ ALLTOURIST PROJEKTI TUTVUSTUS

Erasmus+ “AllTourist”  projekti näol on tegu KA2 strateegilise koostöö projektiga uuenduslike ja vajalike lahenduste alaste kogemuste vahetamiseks hariduse valdkonnas. Projekti kestus on 2017. aastast kuni 2018. aasta detsembrini. Projekt on suunatud uue kutsealase profiili “Sotsiaalturismi tehniline spetsialist” koolitusmeetme  väljatöötamiseks, tunnustamiseks ja valideerimiseks, olles kooskõlas programmi horisontaalse erinevate Euroopa Liidu ja riiklike oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemide läbipaistvuse tagamise prioriteediga.

STRATEEGILISED EESMÄRGID

Neli strateegilist eesmärki on:

korporatiivne sotsiaalne vastutus kõigis selle aspektides, pöörates erilist tähelepanu töötavadele, kogukonna kaasamisele ja maksustamise eetikale.

solidaarsus, eriti seoses majandusliku ja sotsiaalse olukorraga ning puhkuse füüsilise kättesaadavusega.

–  jätkusuutlikkus, pöörates erilist tähelepanu kohalike osapoolte osalemisele sihtkohtade keskkonna planeerimisel, ressursside, jäätmete ja maa majandamisel.

üleminekuvõime, et üldises poliitikas ning eriti turismi arendamisel lähtutaks kontseptsioonidest, mis endendaksid, hõlmaksid ja hõlbustaksid sotsiaalset turismi.

Protsessi lõpus on kavas tunnistada kutsekvalifikatsiooni nii partnerriikide tasandil kui ka Euroopa tasandil Europassi kaudu.

 

PROJEKTI VAJADUS

 

Euroopa Komisjon oma Euroopa turismipoliitikas mainib oma huvis sotsiaalse turismi vastu kahte neljast prioriteedist:

  1. Edendada kvaliteetse ja vastutustundliku säästva turismi arengut.
  2. Tugevdada Euroopa kui jätkusuutlike ja kvaliteetsete sihtkohtade kogumiku mainet.

Kuigi Euroopa Parlament on avaldanud rea sellekohaseid resolutsioone, on nende vajaduste rahuldamiseks välja töötatud tegevused ikka veel ebapiisavad ja puudub viidete raamistik, mis hõlbustaks selles valdkonnas institutsioonidevahelist koordinatsiooni.

See projekt on vajalik, sest siiani on turismialane koolitus kõigis riikides toimunud peamiselt majanduslikust ja äri seisukohast lähtuvalt, kuid sotsiaalturismi ei ole vaadeldud kui eraldi teemat ega nähtud seda kui transversaalsest kontseptsiooni, nii nagu me soovime seda «AllTourist» projekti raames teha.

SIHTRÜHMAD

Euroopa Liit vajab sotsiaalturismi valdkonna spetsialistide koolitamist, et nad suudaksid turismipoliitikas oma prioriteete välja töötada, ellu viia ja koordineerida.

Valitsused, haldusasutused ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud üksused, mille eesmärkide hulgas on sotsiaalpoliitika, saavad kasu sotsiaalturismi headest tavadest ning selle põhimõtete levitamisest.

Juhid, spetsialistid, asutused ja ettevõtted.

Haridusasutused, ülikoolid, kutseõppeasutused, koolituskeskused, õpetajad jt, kelle eesmärkide seas on hariduslik innovatsioon.

Turismivaldkonna üliõpilased, kooliealised noored ja spetsialistid, kellel on vajadus

ajakohastada teadmisi ja kasutusse võtta uued (sotsiaalse) turismi liigid.

Kohalikud ja / või maaelu arengu ühendused, mis näevad uusi võimalusi paikkonna ja piirkonna tööhõiveks ja sotsiaalse turismi ning majanduse arenguks.

Uuenduslikud turismisihtkohad ja -tooted: kultuurimarsruudid, alternatiivturism, ökoturism, solidaarsusturism, mis on alati aset leidnud väljaspool rahvastatud alasid.

Traditsioonilised või küpsed turismisihtkohad, mis soovivad turiste vastu võtta ka hooajavälisel ajal.

Perekonnad, sotsiaalselt tõrjutud rühmad, eakad inimesed, noored, puuetega inimesed, kes näevad oma võimalusi suuremaks vaba aja veetmiseks ja turismipakkumiste laiendamiseks parema kättesaadavuse kaudu ning parema kvaliteediga toodete kohandamise läbi nende sektorite profiilidega.

PROJEKTI TEEMAD

Sellesse koolitusprogrammi kvalifitseeruv spetsialist on inimeste juht selle kõige laiemas tähenduses, mitte pelgalt turismioperaator või investeerimisjuht. Tal on ta laiem visioon, kavandamaks lahendusi mikroettevõtete tasandil sobivate toodete väljaarendamiseks sihtrühma vajadustest lähtuvalt ning makro tasandil ühiskondliku poliitika arendamiseks kogu turismisektoris laiemalt.

See tähendab turismi sotsiaalpoliitika määratlust, infrastruktuuride loomist, abisüsteemide arendamist ebasoodsas olukorras olevatele inimestele, teadlikkuse tõstmist ja personali koolitamist.

korporatiivne sotsiaalne vastutus kõigis selle aspektides, pöörates erilist tähelepanu töötavadele kogukonna kaasamisele ja mak

sustamise eetikale.

solidaarsus, eriti seoses majandusliku ja sotsiaalse olukorraga ning puhkuse füüsilise kättesaadavusega.

–  jätkusuutlikkus, pöörates erilist tähelepanu kohalike osapoolte osalemisele sihtkohtade keskkonna planeerimisel, ressursside, jäätmete ja maa majandamisel.

– kogu turismi nähtust moodustava ahela informeerimine, koolitamine ja tundlikkustamine austades sihtkohtade keskkonda ja elanikkonda, sh riiklikus ja riikidevahelises poliitikas, turismiettevõtete ning turistide endi poolt.

üleminekuvõime, et üldises poliitikas ning eriti turismi arendamisel lähtutaks kontseptsioonidest, mis endendaksid, hõlmaksid ja hõlbustaksid sotsiaalset turismi.

Protsessi lõpus on kavas tunnistada kutsekvalifikatsiooni nii partnerriikide tasandil kui ka Euroopa tasandil Europassi kaudu.

PROJEKTI TEGEVUSED JA TULEMUSED

Eeldatavad tulemused

  1. Selle uue piiriülese pädevuse lisamine erinevatesse kutsealade valdkondadesse, mis on otseselt või kaudselt seotud turismivaldkonnaga.
  1. Välja töötada tunnistus, kutsealane profiil ja võtmepädevused “Sotsiaalturismi spetsialist HORIZON 2020″ tunnustamiseks.
  2. Läbi viia pilotkursus struktureeritud koolituse hindamiseks ja katsetamiseks.
  3. Õppematerjalide väljatöötamine üliõpilastele ja teistele koolitatavatele.
  4. Tasuta ning avalikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide kasutamise metoodiline juhend, õpetamiseks dokumentide ja multimeedia materjalidega.
  5. Tulemuste levitamise üritus: seminar hindamise kohta turismikoolidele, institutsioonidele, ärimeestele ja valitsusvälistele organisatsioonidele.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies