ERASMUS+ ALLTOURIST PROJEKTI TUTVUSTUS

Erasmus + AllTourist projekt on strateegilise koostöö KA2 projekt innovatsiooni ja heade tavade vahetamiseks. Projekt kestab jaanuarist 2017 kuni detsembrini 2018.

Eesmärgid
Projekti vajadus
Sihtrühmad
Projekti teemad
Projekti tegevused ja tulemused

Proyecto: 2016-1-ES01-KA202-025641

Partnerid

Dokumendid