Partnerid

Jaeni Ülikool

Jaeni Ülikool on 1993. aastal asutatud keskmise suurusega Hispaania avalik ülikool (ligikaudu 16000 õpilast ja ligi 1000 õppejõudu / teadlast), mis koosneb 7 teaduskonnast (peamiselt Jaenis, kuid ka Linareses ja Úbeda linnades). Ülikooli bakalaureuse- ja magistriõppe akadeemilised programmid, mis hõlmavad enam kui 100 kursust, hõlmavad mitmeid erialateadmisi, nagu näiteks haridus-, ehitus-, eksperimentaal-, tervishoiu-, humanitaar-, õigus-, sotsiaalteadused või sotsiaaltöö. Lisaks on ülikooli uurimisrühmad näidanud  oma professionaalsust põllumajandusettevõtluse, bioloogia, sotsiaalteaduste, äri, õiguse, tervishoiu, füüsika, keemia, matemaatika, humanitaarteaduste, loodusvarade, keskkonnateaduste, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja tootmistehnoloogia valdkondades. Lisaks sellele on Jaeni Ülikool uhke oma 5 kõrgema erialakeskuse (Maateaduste, energeetika ja keskkonnateaduste, kaasaegsete keelte, oliivisalude ja oliiviõli ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alased keskused) ja oma Iirimaa arheoloogia uurimisinstituudi üle. Jaéni ülikoolile antud Rahvusvahelise tippkeskuse ülikooli staatus, kuna on saanud tunnustuse projektide CEIA3, CamBio ning PatrimoniUN10 eest ning lisaks on  ülikool pidevalt avatud uutele välismaistele teadusuuringute ettepanekutele osana oma teadlikust püüdlusest suurendada oma rahvusvahelist profiili ja laiendada teadmisi.

www.ujaen.es/centros/caai/inicio.html

Contacto:

labitculturales@ujaen.es

vizcaino@ujaen.es

fernando@ineco-ambiente.com

ADESPER

Ühingu koosseisu kuuluvad erinevad füüsilised ja juriidilised isikud ja organisatsioonid, ühingud, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning sotsiaalagendid, kellel on tohutu kogemus maaelu arendamise juhtimisel nii koolitusmeetmete kui ka uute tööhõivevõimaluste. Ühingu põhieesmärk on vältida maapiirkondades elanike arvu vähenemist; Adesper soovib parandada nende maapiirkondade elanikkonna elu ning edendada sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi maapiirkondades. Adesperi peamine huvi on koolitada inimesi uutes tööhõive valdkondades, samuti uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine ebasoodsas olukorras inimeste poolt (maapiirkondade naised, noored, kes otsivad oma esimest töökohta, sotsiaalselt halvas olukorras inimesed, puudega inimesed, kes on tööturule sisenemas jne.).

Selle eesmärgi raames on ADESPER läbi viinud paljusid Leonardo Da Vinci, LEADERi, LIFE, INTERREGi ja EQUAL programmide Euroopa projekte, et töötada noorte professionaalsuse, kvalifikatsiooni, põllumajanduse arengu ja maapiirkondade keskkonna kaitse nimel.ADESPER kuulub Hispaania Arengupartnerlusse, mis tegeleb mitmete piirkondlike, riiklike ja Euroopa projektidega erinevates maaelu, põllumajanduse ja keskkonna arendamise valdkondades. Tal on ulatuslikud kogemused maaelu säästva arengu valdkonnas nii koolituse kui töökohtade loomise alal. Sel viisil edendab ühing tööhõive toetamist, et vältida maapiirkondades elanikkonna vähenemist ja parandada maapiirkondade sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi. Ühingul on märkimisväärne kogemus kohaliku arengu ja riikidevahelise koostöö ning EL rahastatavate projektide juhtimise valdkonnas.

www.adesper.com

Contacto para proyectos

silviamartinez@adesper.com

OITS

1963. aastal loodud rahvusvaheline sotsiaalturismi organisatsioon (ISTO) on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mille ülesanne on edendada vaba aja veetmise, puhkuse ja turismi kättesaadavust eelkõige noortele, peredele, eakatele ja puuetega inimestele. Esmasteks meetmeteks on tõsta sotsiaalturismi valdkonnas pädevate valitsuste ja rahvusvaheliste institutsioonide teadlikkust ning parimaid tavasid, mis hõlbustaksid kõigi jaoks puhkust. Teine eesmärk on olla platvorm liikmetele, stimuleerides kogemuste ja oskusteabe vahetamist teabe, konverentside korraldamise ja projektides osalemise kaudu. ISTO liikmed on era- ja avalikud organisatsioonid, mis on kas kasumit teenivad või mittetulunduslikud. Praegu on ISTO-l 150 liiget 35 riigis, peamiselt Euroopas.

www.oits-isto.org

Contacto:

rvanlaer@oits-isto.org

Phoenicians Route

Phoenicians Route (Foiniiklaste marsruut) on Euroopa Nõukogu rahvusvaheline kultuuritee, mida haldab alates 2004. aastast mittetulundusühing. Tegu on paljudest liikmetest koosneva võrgustikuga, kes esindavad ühendusi, omavalitsusi, sihtasutusi jne. Töövaldkond hõlmab kultuuridevahelist dialoogi, kultuuripärandi kasutamist, vastutustundlikku turismi, pärandi edasiandmist, haridusvaldkonda ning kohalikku arengut. Alates 2004. aastast foiniiklaste marsruudil välja töötatud kogemused ja tegevused ning koostöö ülikoolide, rahvusvaheliste uurimiskeskuste ning ülikoolide võrgustikega selles valdkonnas annab oma panuse projekti eesmärkide saavutamiseks, võimaldades kergesti levitada projekti metoodikaid ja mõju ning luua ja täiustada sotsiaalturismi alaseid pakkumisi, kus kogemused ja teadmised aitavad klientidel rahulolu saavutada.

www.fenici.net

Contacto:

info@fenici.net

SIKSALI Arendusselts MTÜ

MTÜ Siksali Arendusselts alustas oma tegevust 2002. aasta alguses. Seltsi põhieesmärgiks on Võrumaa maaelu, maamajanduse ja külakultuuri säilitamine, taaselustamine ja igakülgne arengule kaasaaitamine. Selts viib läbi erinevaid maaelu arendavaid projekte – nii kohalikke kui rahvusvahelisi. Siksali Arendusselts on Kagu-Eesti piirkondlik mittetulundusühing, mis tegeleb peamiselt mitteformaalse hariduse edendamise, keskkonnateadlikkuse tõstmise ja maaelu arengu valdkondadega, sh maaturismi arendamisega. Keskus asub Haanja looduspargi servas Läti ja Venemaa piiri lähistel. Ühing asutati 2002. aastal, et aidata maal elavatel inimestel leida uusi ideid alternatiivseks majandustegevuseks maapiirkondades. Seega on meie peamiseks sihtgrupiks maapiirkondade elanikkond, sh töötud, sotsiaalse ja majandusliku tõrjutuse ohus olevad inimesed (nende perifeerse asukoha  ja raske sotsiaal-majandusliku staatuse tõttu). Otsime pidevalt võimalusi, kuidas elu parandada, leida uusi töökohtade loomise võimalusi, aktiveerida maapiirkondi jne. Enam kui 15 aasta jooksul oleme töötanud mitmekümnete EL rahastatava maaelu arengu projektiga. See hõlmab näiteks koostööd maaturismisektoriga (mis sageli ühendab nii väikseid perepõhiseid põllumajandusettevõtteid kui ka toidusektorit), töötutega, noortega. Siksali Arendusselts oli ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse maakondlik koostööpartner.

www.siksali.ee

Contacto:

kaidimari@siksali.ee

Kaart

Projektikoosolek

I Projektikoosolek

Jaén – Hispaania

II Projektikoosolek

Sitsiilia – Itaalia

IIi REUNIÓN TRANSNACIONAL

VÕRU – ESTONIA

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies